Η Μαρία Σπυράκη εισηγήτρια του Ε.Λ.Κ για τη «γαλάζια ανάπτυξη»