ΚΟΡΙΝΑ ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ:»1,5 ΔΙΣ. ΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ»