Μ. Σπυράκη: «Αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης η αξιοποίηση της ευκαιρίας που μας δίνει η ΕΕ»