Μ. Σπυράκη προς Κομισιόν:»μπορεί ο ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση να αντικατασταθεί με ισοδύναμα ίσης αξίας;»