«Να εξαιρεθούν οι δαπάνες για το προσφυγικό από το σύμφωνο σταθερότητας» Παρέμβαση της Μαρίας Σπυράκη ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης