«Να μην φορολογούνται αυτόνομα οι αγροτικές επιδοτήσεις»: Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Μ. Σπυράκη