Ομιλία μου με θέμα «Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Ευκαιρίες Ανάπτυξης για την Κρήτη» στις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης