Ομιλία μου στην ημερίδα με θέμα «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων