«Πως μπορεί η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις».Ομιλία μου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης