Συνέντευξη στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Καλαμάτας