Συνέντευξη στην εφημερίδα «Λαός» του νομού Ημαθείας