Έκκληση για διέξοδο στην Ελλάδα. Να επανέλθει η δέσμευση για διευθέτηση του χρέους, να μην αυξηθούν οι φόροι, να γίνουν διορθωτικές αλλαγές