Απάντηση Επιτρόπου Ε.Ε. για τις καταστροφές στην Άρτα