Βουκουρέστι, 30/9/2016 Δελτίο Τύπο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ε.Λ.Κ Πολιτική συνοχής με διαφάνεια χωρίς καθυστερήσεις και με βιώσιμες θέσεις απασχόλησης - Συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ε.Λ.Κ στο Βουκουρέστι με συμμετοχή της Μαρίας Σπυράκη και του Γιώργου Κύρτσου.