Γ.Στύλιος - Μ.Σπυράκη: Να μειωθεί η προμήθεια στις τραπεζικές συναλλαγές