Δύο εκατομμύρια ευρώ επιπλέον κοινοτικοί πόροι στην Ελλάδα μέσω δύο πιλοτικών έργων που πρότεινε η Μαρία Σπυράκη και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο