Ενημερωτική εκδήλωση της Μαρίας Σπυράκη για δημάρχους και εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, στις Βρυξέλλες