Ερώτηση στην Κομισιόν Μαρία Σπυράκη:Κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ