Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για υποστηρικτικούς αγωγούς που θα φέρουν φυσικό αέριο σε όλες τις μικρές και μεγάλες πόλεις και βιομηχανικές περιοχές στην Κεντρική-Αν.Μακεδονία και Θράκη