Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | Σεμινάριο για την αξιοποίηση των αποβλήτων