Κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα | στο ICT 2018 στη Βιέννη