«Καταλυτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ελλάδα»