Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 63.000 Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.Ομιλία μου στην Ολομέλεια του ΕΚ