Κ.ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΕ Μ.ΣΠΥΡΑΚΗ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»