Μαρία Σπυράκη: Θέμα επιβίωσης για χώρες όπως η Ελλάδα τα χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε.