Μ. Σπυράκη προς Κομισιόν:”μπορεί ο ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση να αντικατασταθεί με ισοδύναμα ίσης αξίας;”