“Να μην φορολογούνται αυτόνομα οι αγροτικές επιδοτήσεις”: Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Μ. Σπυράκη