Να χρησιμοποιήσουμε για το προσφυγικό τα αδιάθετα χρήματα του προυπολογισμού της ΕΕ – Πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έγινε πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχε η Μαρία Σπυράκη