Επίτροπος Ενέργειας προς Μαρία Σπυράκη: <<Οι Έλληνες πληρώνουν ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας>>