Προσφυγικό, επενδύσεις και ευελιξία στα κοινοτικά κονδύλια στο επίκεντρο του νέου Προϋπολογισμού της ΕΕ