Πότε θα γίνει η άρση των capital controls; -Μπορούν οι απολυμένοι από την «Ηλεκτρονική Αθηνών» να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση;