Σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη με δωρεάν δικαιώματα ρύπων του θερμοκηπίου για ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα ως το 2030.