Στα Σκόπια η Μαρία Σπυράκη ως μέλος Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου