Συζήτηση με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας