Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εγκαλεί την ΠΓΔΜ για έλλειψη πολιτικής βούλησης στις μεταρρυθμίσεις και αδιαφάνεια στη διαχείριση κοινοτικών πόρων. Μ.Σπυράκη: Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να σεβαστεί τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων.