Υπερψηφίστηκε η έκθεση για την Γαλάζια Οικονομία. Εισηγήτρια του ΕΛΚ η Μαρία Σπυράκη