Χρήματα για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύστερα από πρόταση της Μαρίας Σπυράκη