Χρηματοδοτικές πλατφόρμες για κυκλική οικονομία , διασυνοριακή συνεργασία και τουρισμό στην παράταση του Σχεδίου Γιουνκερ. Υπερψηφίστηκαν και οι 13 τροπολογίες της Μαρίας Σπυράκη