14η Σεπτεμβρίου Ημέρα Εθνικής Μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας