16 ευρωβουλευτές συνεργάζονται για 3 ημέρες με 16 ερευνητές από την ΕΕ