Πλαίσιο προστασίας αδέσποτων ζώων

Επιθέσεις αδέσποτων σκύλων καταγγέλλονται συχνά από μαθητές και περαστικούς στην περιοχή του Καυταντζογλείου και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Τα αδέσποτα ζώα είναι συχνά φορείς ασθενειών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σχηματίζουν αγέλες και αναπτύσσουν επικίνδυνη συμπεριφορά για τους πεζούς και για τα διερχόμενα οχήματα.

Η φύλαξη και καταγραφή των αδέσποτων, τα προγράμματα στείρωσης και τα μέτρα μείωσης του αριθμού τους ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, η ανεπιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος επιφέρει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή, τη δημόσια υγεία και την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών, τομείς στους οποίους απευθύνεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος και έχοντας υπόψιν την ευαισθησία της ΕΕ για την προστασία των ζώων, ιδίως με τη θέσπιση νομοθεσίας για την εκτροφή ζώων, τη σφαγή ή θανάτωση σε εκτροφή, τη μεταφορά και τα πειραματόζωα, ερωτάται η Επιτροπή: 

1️⃣ Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να προβούν στις κατάλληλες δράσεις για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των αδέσποτων ζώων

2️⃣ Έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της στοιχεία από διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω αδέσποτων ζώων;

3️⃣ Ποιες ενέργειες θα μπορούσε να πραγματοποιήσει σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος;