Άρθρο μου στην Goverment Gazette για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διάσωση της ελληνικής κοινωνικής συνοχής