ευρωκοινοβούλιο

H Ελλάδα κλείνει τις παλιές λιγνιτικές μονάδες το 2023 και δεν θα έχει ηλεκτρισμό από λιγνίτη το 2028.

H Ελλάδα κλείνει τις παλιές λιγνιτικές μονάδες το 2023 και δεν θα έχει ηλεκτρισμό από λιγνίτη το 2028.

ΕΛΙΖΑ ΦΕΡΕΙΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ: 100 δις από μόχλευση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τα 7,5 θα προέλθουν από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: H Ελλάδα κλείνει τις παλιές λιγνιτικές μονάδες το 2023 και δεν...