Δελτία Τύπου

11

Ιαν2019
Δείτε τη δήλωσή μου στο βίντεο που ακολουθεί: https://www.facebook.com/MSpyraki/videos/2146140809034474/

10

Ιαν2019
Έτσι να μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς τι είναι εκείνο που τους οδήγησε και είδαν το φως το αληθινό ενώ 4 χρόνια ήταν στην αντιπολίτευση.Δείτε τη δήλωσή μου στο βίντεο που ακολουθεί: https://www.facebook.com/MSpyraki/videos/2354345711466928/

08

Ιαν2019
Η αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα με σοβαρότατες συνέπειες στα εθνικά θέματα και την οικονομία είναι αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα. Η αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα με σοβαρότατες συνέπειες στα εθνικά θέματα και την οικονομία είναι αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση ... Περισσότερα

08

Ιαν2019
Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν στη σελίδα μου στο Facebook: https://www.facebook.com/MSpyraki/photos/pcb.2024564974263566/2024563510930379/?type=3&tn=HH-R&eid=ARA08fdmgsdJe7dCcX8BUZeTc2yIhc79-T1PepMM9OxIRABJ_91UKnj_In4KOUIxIUsry3yI4OMUyQAO&xts%5B0%5D=68.ARAFgratAlWA7HIylAXas3y-HZCVM5vUpO1f_Ki37M_fVPQs4wpRYmNg6sM_8uhb9JeKYCgP7gjTR3MBMWNgKoF9K-yHAVKeNuqQtVItw7aySZ0woeVUmv1mRMgpzpX99yoblkkZJ2MHwvJKakEmZI0oYW-CYiJuSbaZig5lYiDQkPNoEq2pbL32ASH-Q-6b_mG6u5Ryq9BbuvM3n0Hsdih7pClL38r8HnmoKeVKHjjS9vsba48cq68TQI46OZ9UQBt7z8mwW_BzTYCqehDYYLH99F9jXWNknQwjlNKZhA6-BTslYBPABDiyf9GfvGrYbmLAp0zxa1vUjHRybH2_2oBtBw

07

Ιαν2019
Δείτε τη δήλωσή μου στο βίντεο που ακολουθεί στη σελίδα μου στο Facebook: https://www.facebook.com/MSpyraki/videos/1218642871625317/