Προστασία του δάσους Σέιχ Σου από το φλοιοφάγο έντομο Tomicus piniperda

Από τον Μάιο του 2019, φλοιοφάγο έντομο με την επιστημονική ονομασία Tomicus piniperda έχει νεκρώσει 3.500 χιλιάδες στρέμματα πευκόφυτης έκτασης στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), δηλαδή πάνω από το 1/10 της συνολικής επιφάνειας που καλύπτει. Το συγκεκριμένο έντομο δεν αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς, και η υλοτόμηση, αλλά και η άμεση απομάκρυνση των προσβεβλημένων δέντρων από το δάσος είναι η μοναδική λύση προκειμένου να μην εξαπλωθεί περαιτέρω. 

Δεδομένου ότι κύρια πηγή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα δάση είναι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), στο πλαίσιο της οποίας, για την περίοδο 2015-2020, προβλέπεται η ενίσχυση των επενδύσεων στα δάση και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη των δασικών ζωνών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, στην πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων, ερωτάται η Επιτροπή: 

1️⃣ Έχει η Ελλάδα απορροφήσει το σύνολο των προβλεπόμενων κονδυλίων για την ενίσχυση των επενδύσεων στα δάση για την περίοδο 2015-2020; 

2️⃣ Υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο κονδυλίων ή άλλη έκτακτη ενίσχυση που μπορεί να διατεθεί για την αποκατάσταση των καταστροφών του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης από το φλοιοφάγο έντομο;

H απάντηση του

Janusz Wojciechowski,

Επιτρόπου Γεωργίας

 

Περίπου 140 εκ. ευρώ βρίσκονται διαθέσιμα για αξιοποίηση από τη χώρα μας, για τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων, τα γεωργοδασοκομικά συστήματα, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δασών, την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προβλέπει συνολική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), επισήμανε ο Επίτροπος Γεωργίας κ. J. Wojciechowski.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος η τρέχουσα έκδοση του ελληνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προβλέπει για τις εν λόγω δράσεις κονδύλια ύψους 226.265.500 ευρώ. Οι έως σήμερα δαπάνες ανέρχονται σε 26.962.035 ευρώ (συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ). Το συνολικό ποσό των εγκεκριμένων έργων υπερβαίνει επί του παρόντος τα 87 εκατ. ευρώ.