Χρηματοδοτικές πλατφόρμες για κυκλική οικονομία , διασυνοριακή συνεργασία και τουρισμό στην παράταση του Σχεδίου Γιουνκερ. Υπερψηφίστηκαν και οι 13 τροπολογίες της Μαρίας Σπυράκη

Χρηματοδοτικές πλατφόρμες για κυκλική οικονομία , διασυνοριακή συνεργασία και τουρισμό στην παράταση του Σχεδίου Γιουνκερ. Υπερψηφίστηκαν και οι 13 τροπολογίες της Μαρίας Σπυράκη

Έμφαση στις χρηματοδοτικές πλατφόρμες που θα δίνουν τη δυνατότητα συνδυασμού των κοινοτικών πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( σχέδιο Γιούνκερ) δίνουν οι δυο γνωμοδοτήσεις που υπερψηφίστηκαν από την Επιτροπή Βιομηχανίας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την ενσωμάτωση και των 13 τροπολογιών που κατέθεσε η Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη. Ειδικότερα οι τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν περιλαμβάνουν:
– Ενθάρρυνση για τομεακές -περιφερειακές χρηματοδοτικές πλατφόρμες ώστε να συνδυαστούν οι κοινοτικοί πόροι με ιδιωτική χρηματοδότηση και να ξεπεραστεί το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει κυρίως η Ελλάδα
– Ίδρυση επενδυτικής πλατφόρμας για τη στήριξη διασυνοριακών και πολυτομεακών έργων .

– Συγκρότηση ειδικών ομάδων τεχνοκρατών ώστε να συμβάλουν στο συνδυασμό χρήσης των πόρων του ΕΣΠΑ, του Σχεδίου Γιούνκερ και του ιδιωτικού τομέα.

– Χρηματοδότηση start-up απο το Σχέδιο Γιούνκερ
-Χρηματοδότηση έργων ειδικά για τον τουρισμό και την κυκλική οικονομία.
-Έμφαση στον ορισμό Εθνικής Τράπεζας Επενδύσεων για τη μόχλευση πόρων από το σχέδιο Γιούνκερ, καθώς στην Ελλάδα δεν έχει οριστεί ακόμη ο αρμόδιος φορέας
-Ενίσχυση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων , βραχίονα της οποίας αποτελεί το EFSI του Σχεδίου Γιούνκερ

Επτά  από τις τροπολογίες που κατέθεσε η κ. Σπυράκη , συνυπέγραψε η ευρωβουλευτής της ΕΛΙΑΣ Εύα Καϊλή.
Οι εκθέσεις συντάχθηκαν στο πλαίσιο της παράτασης του Σχεδίου Γιούνκερ ως το 2020 με στόχο να μοχλεύσει 500 δις. Μέχρι τώρα ( τελευταία ενημέρωση 9/3/2017) έχουν μοχλευθεί 177 δισ. και  εξ αυτών η Ελλάδα έχει μοχλεύσει 1,1 δισ.