Ετικέτα: τεχνικές βελτιώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συμβούλων Επενδύσεων (EFSI advisory Hub) για τον συνδυασμό των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία με το σχέδιο Γιούνκερ

investeu

25

Απρ2017
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζονται τεχνική βοήθεια για να αυξήσουν τη χρήση  των κοινοτικών πόρων και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για αυτό το σκοπό, το αποτέλεσμα είναι πενιχρό. Το Ευρωκοινοβούλιο με έκθεση με θέμα: «Οι μελλοντικές προοπτικές της τεχνικής βοήθειας στην πολιτική συνοχής» προωθεί τεχνική βοήθεια που ... Περισσότερα