Βία κατά των γυναικών

Στις αρχές Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη φοιτητής προέβη σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος φοιτήτριας την ώρα που εκείνη μελετούσε στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πράξη για την οποία καταδικάστηκε. 

Κρούσματα βίας κατά των γυναικών σημειώνονται σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων με σοβαρότατες επιπτώσεις στη φυσική και ψυχολογική υγεία των θυμάτων καθώς και στην κοινωνία γενικότερα.

Εν όψει αυτών και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου) ερωτάται η Επιτροπή:

1️⃣ Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 προκειμένου να καταπολεμηθεί η βία εις βάρος των γυναικών εντός των κρατών μελών της ΕΕ;

2️⃣ Σε τι ποσοστό έχουν απορροφηθεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού 1383/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 προς την εξυπηρέτηση των στόχων της πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών κατ’ άρθρον 4 παρ. 1 περ. ε’ του εν λόγω κανονισμού;

H απάντηση της

Helena Dalli,

Επιτρόπου Ισότητας

 

Στην απάντησή της η κ. Dalli, τόνισε ότι στο πλαίσιο του σκέλους Daphne του προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια, η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών. Η προθεσμία για την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη βία κατά των γυναικών έληξε τον Ιούνιο του 2019, με ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, με ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 12,4 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, ο προϋπολογισμός της εν λόγω ροής χρηματοδότησης ανέρχεται σε περίπου 105 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετε δε, ότι η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την έμφυλη βία αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής, καθώς η έλλειψη συγκρίσιμων και αξιόπιστων στοιχείων μπορεί να παρεμποδίσει περαιτέρω εξελίξεις σε θέματα πολιτικής. Για αυτόν τον λόγο, η Eurostat εκπονεί έρευνα της ΕΕ σχετικά με την έκταση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ. Η έρευνα θα στηριχτεί στην έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που διεξήχθη το 2014. Η κύρια έρευνα θα υλοποιηθεί από το 2020 και μετά σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν.