Αποζημιώσεις για τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Βικτώρια» στην Κρήτη και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία

Η κακοκαιρία «Βικτώρια» έχει σαρώσει όλη τη χώρα, με κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες. Σε πολλές περιοχές και ιδιαίτερα τ τα φαινόμενα δημιούργησαν τεράστιες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές, στις υποδομές (δρόμους, γέφυρες) και προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές. Ο νομός Χανίων βρίσκεται μάλιστα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ορισμένες περιοχές να είναι τελείως αποκομμένες από το κεντρικό οδικό δίκτυο.

Δεδομένου ότι ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές από τις προηγούμενες φυσικές καταστροφές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που διανύουμε, ερωτάται η Επιτροπή:

1️⃣ Προβλέπεται και με ποιο τρόπο η ενεργοποίηση του κανονισμού αποζημιώσεων για μείζονες καταστροφές (Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης);

2️⃣ Μπορούν να δοθούν επιπλέον κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές και τα δίκτυα;

 

H απάντηση της

Elisa Ferreira,

Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων

 

Στην απάντησή της η κ. Ferreira, επισήμανε ότι ένα από τα εργαλεία, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να κινητοποιηθεί μόνο έπειτα από αίτηση των ελληνικών εθνικών αρχών, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός 12 εβδομάδων από την επέλευση της καταστροφής και να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της ζημίας που προκλήθηκε. Προκειμένου η φυσική καταστροφή να χαρακτηριστεί ως μείζων, η συνολική άμεση ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 0,6 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ελλάδας, ποσοστό το οποίο επί του παρόντος αντιστοιχεί σε 1,086 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την περιφερειακή καταστροφή, η ζημία πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 % του περιφερειακού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους των δημόσιων ενεργειών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης. Οι ιδιωτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε επιχειρήσεις και στον τομέα της γεωργίας, δεν είναι επιλέξιμες για αποζημίωση.

Συνολικά, σύμφωνα με την Επίτροπο, κατά την περίοδο 2014-2020, η Ελλάδα θα λάβει περίπου 1,3 δισ. ευρώ για μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και για μέτρα πρόληψης κινδύνων (συμπεριλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών μέτρων) από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Επιπλέον, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξετάσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα σχετικά προγράμματα που αφορούν τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών, προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και στην αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας.