Άμεση μείωση της γραφειοκρατίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 ζητά το ΕυρωΚοινοβούλιο. Μ. Σπυράκη: Να έχουμε ενιαίους κανόνες για παρουσίαση , αιτήσεις, έλεγχο έργων στο διαδίκτυο για το ΕΣΠΑ ως το τέλος του 2015